Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 104 “Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 5

Tori Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 104 “Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine

Vastu võetud 20.05.2021 nr 147

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 20.02.2020 määrust nr 104 “Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ § 4 muudetakse järgmiselt:

 
  1) lõikele 3 lisatakse punkt 4 sõnastuses: „pedagoog, kes töötab rühmas ühe õpetaja süsteemil 1320 eurot kuus.“
  2) lisatakse lõige 6 sõnastuses: „Abiõpetaja, kellel on keskharidus, sealhulgas lapsehoidja kutse või pedagoogilised kompetentsid töötasu alammäär on 950 eurot ühes kuus.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 3.   Määrust rakendatakse 1. septembrist 2021.

Enn Kuslap
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json