HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Hiiumaa valla õppepreemia andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 15

Hiiumaa valla õppepreemia andmise kord

Vastu võetud 17.05.2018 nr 22
RT IV, 30.05.2018, 7
jõustumine 02.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.05.2021RT IV, 29.05.2021, 601.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppepreemia andmise kord Hiiumaa valla elanikust üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilasele.

§ 2.   Õppepreemia taotlemise alused

  (1) Preemiat makstakse õpilasele, kes:
  1) lõpetab põhikooli kiitusega;
  2) lõpetab gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga;
  3) lõpetab kutseõppeasutuse kiitusega.

  (2) Preemiataotluse esitab kool kirjalikult Hiiumaa Vallavalitsusele igal aastal 25. maiks.

  (3) Informatsioon preemia taotlemise kohta avaldatakse Hiiumaa valla veebilehel ja valla lehes, lisaks teavitab haridus- ja kultuuriosakond väljaspool Hiiumaad asuvat kooli, kus korra § 1 nimetatud õpilane õpib.

§ 3.   Õppepreemia suurus ja määramine

  (1) Väärtustamaks kooliharidust ja õppimist tunnustatakse:
  1) põhikooli kiitusega lõpetajat 200 euroga;
  2) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajat 350 euroga;
  3) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajat 200 euroga;
  4) kutseõppeasutuse kiitusega lõpetajat 350 euroga.

  (2) Otsuse õppepreemia maksmise kohta teeb Hiiumaa Vallavalitsus korraldusega.

  (3) Õppepreemiaga kaasneb valla tänukiri.
[RT IV, 29.05.2021, 6 - jõust. 01.06.2021]

§ 4.   Õppepreemia üleandmine

  Õppepreemia annab Hiiumaal asuva kooli lõpetajale üle Hiiumaa Vallavolikogu või Hiiumaa Vallavalitsuse esindaja pidulikul lõpuaktusel. Väljaspool Hiiumaad õpilase õppepreemia üleandmise korraldab Hiiumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond koostöös kooliga.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json