Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 20

  Kadrina valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 26.05.2021 nr 59

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning lähtudes Kadrina Vallavolikogu 2019. aasta 30. jaanuari määrusest nr 21“Kadrina valla finantsjuhtimise kord“.

  § 1.   Võetakse vastu Kadrina valla 2021. aasta lisaeelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Lisaeelarvega kinnitatakse järgmised muudatused:

    (1) põhitegevuse tulude suurenemine 55 180 eurot;

    (2) põhitegevuse kulude suurenemine 87 914 eurot;

    (3) investeerimistegevuse muutus summas -239 000 eurot;

    (4) likviidsete varade muutuse muutus (vähenemine) summas 271 734 eurot.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1

  Lisa 2

  /otsingu_soovitused.json