Teksti suurus:

Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamise määruse muutmine

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 2

Jõgeva valla lasteaedades tasuta hommikusöögi võimaldamise määruse muutmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 160

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Jõgeva Vallavolikogu 26. aprilli 2018 määruses nr 30 „Tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva valla lasteaedades“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse ja paragrahvi 1 pealkirjas asendatakse sõna „hommikusöögi“ sõnaga „toidu“;
2) paragrahvi 1 lõiget täiendatakse pärast sõna „hommikusöök“ sõnadega „ja õhtuoode“.
§ 2. Määrus jõustub 1. septembril 2021.

Peep Põdder
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json