Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 9

Pärnu Linnavolikogu 01.02.2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ muutmine

Vastu võetud 17.06.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 1. veebruari 2018 määruse nr 4 „Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine Pärnu linnas“ § 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„4) kehtivat üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine;“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json