Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2021. aasta I lisaeelarve

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 17

Mulgi valla 2021. aasta I lisaeelarve

Vastu võetud 17.06.2021 nr 150

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2021. aasta esimene lisaeelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2021. aasta esimene lisaeelarve (lisatud):
  1) tulud -27 696 (vähenemine kakskümmend seitse tuhat kuussada üheksakümmend kuus) eurot;
  2) kulud -51 629 (vähenemine viiskümmend üks tuhat kuussada kakskümmend üheksa) eurot;
  3) investeerimistegevus 29 327 (kakskümmend üheksa tuhat kolmsada kakskümmend seitse) eurot;
  4) nõuete ja kohustuste muutus 8 003 eurot (kaheksa tuhat kolm) eurot;
  5) raha- ja pangakontode saldode muutus 13 397 (kolmteist tuhat kolmsada üheksakümmend seitse) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi valla 2021. aasta I lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json