Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Maardu linna arengukava 2022 – 2030

Maardu linna arengukava 2022 – 2030 - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2022, 7

  Maardu linna arengukava 2022 – 2030

  Vastu võetud 21.06.2022 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 lg 2 alusel.

  § 1.   Vastu võtta Maardu linna arengukava aastateks 2022–2030 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavolikogu 30.09.2014 määrus nr 19 “Maardu linna arengukava aastateks 2014-2025 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna arengukava 2022 – 2030

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json