Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas

Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2023, 6

Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas

Vastu võetud 20.06.2023 nr 45
jõustumine 01.01.2024

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõike 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäära kehtestamine

  Kehtestada Haljala vallas maamaksumäärad alljärgnevalt:
  1) elamumaal ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku puhul 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  2) käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetamata maatulundusmaa puhul 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata sihtotstarbega maa puhul 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Haljala Vallavolikogu 19.12.2017 määrus nr 4 „Maamaksumäära kehtestamine Haljala vallas“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Veiko Veiert
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json