Teksti suurus:

Tallinna linna 2023. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2023, 52

Tallinna linna 2023. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 15.06.2023 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2023. aasta eelarve lisade muutmine 

  Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2022 määrusega nr 21 kinnitatud Tallinna linna 2023. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve” asendatakse vastavalt lisale 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve” muudetakse vastavalt lisale 4;
  5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 5;
  6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos” asendatakse vastavalt lisale 6;
  7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi” muudetakse vastavalt lisale 7;
  8) lisa 8 „Välisrahastusega projektid“ muudetakse vastavalt lisale 8.

Jevgeni Ossinovski
Esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulude eelarve

Lisa 3 Kulude eelarve

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve

Lisa 5 Finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 6 Rahakäibe prognoos

Lisa 7 Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi

Lisa 8 Välisrahastusega projektid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json