Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2017, 1

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 24.07.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja § 34 lõike 2 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Harku vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 1, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - J. Venteri tee 2, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 - Lee tee 9, Muraste küla, Harku vald, Harju maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.  Valimisjaoskond Harku valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Harku valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Harku Vallavalitsuse 29.07.2013 aasta määrus nr 41 "Valimisjaoskondade moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Ive Eevel
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid