Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2020 – 2024 heakskiitmine

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2020 – 2024 heakskiitmine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2020, 1

Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2020 – 2024 heakskiitmine

Vastu võetud 23.07.2020 nr 81

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1 ja § 374 lõigete 1 kuni 3 alusel ning arvestades Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 12.06.2020 otsusega nr 6, millega kinnitati Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2020-2024 aastate tegevuskava eelnõu lõppversioon

§ 1.   Arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2020-2024 heakskiitmine

  Kiita heaks „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2020 – 2024“ vastavalt lisale (tegevuskava 52 lehel).

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

Lisa Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2020 – 2024

/otsingu_soovitused.json