Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 26. juuli 2018 määruse nr 24 “Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2020, 2

Jõhvi Vallavolikogu 26. juuli 2018 määruse nr 24 “Volikogu liikmetele tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 23.07.2020 nr 80

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 3, § 22 lg 1 punkti 21 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lg 4 alusel

§ 1.   Jõhvi Vallavolikogu 26. juuli 2018 määruses nr 24 “Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:
1) määruse § 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“ Volikogu liikmetele makstakse tasu ainult volikogu tööst osavõtu eest“;
2) määruse § 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“Makstav tasu või hüvitus makstakse välja volikogu kantselei juhataja esildise alusel, mis koostatakse volikogu, volikogu komisjoni koosoleku, eestseisuse protokolli põhjal ning kantakse üle saaja pangaarvele Jõhvi valla ametiasutuste palgapäeval“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json