Teksti suurus:

Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2021, 1

Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine

Vastu võetud 21.07.2021 nr 10
jõustumine 01.08.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Muuta Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” lisa 2 ja kehtestada uues redaktsioonis.

§ 2.   Täiendada Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse § 15 lõikega 61 ja sõnastada see järgmiselt: "(61) Laulu- ja tantsupeoliikumises osaleva kollektiivi ringi juhendaja põhipalgamäär on 1300 eurot."

§ 3.   Määrus rakendatakse alates 01.08.2021.a.

§ 4.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Katri Raik
Linnapea

Üllar Kaljuste
Linnasekretär

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json