Teksti suurus:

Kehtna Vallavalitsuse 17.11.2021 määruse nr 17 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2022, 3

Kehtna Vallavalitsuse 17.11.2021 määruse nr 17 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad" muutmine

Vastu võetud 19.07.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja Kehtna Vallavolikogu 3.03.2021 määruse nr 95 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord” § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Kehtna Vallavalitsuse 17.11.2021 määruse nr 17 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad” § 1 ja sõnastada see järgmiselt:
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluasemekulud arvesse järgmistes määrades:


1) eluaseme üür kuni 5 eurot m2 kohta, korterelamu haldamise kulud kuni 4 eurot m2 kohta, korterelamu renoveerimise laenu tagasimakse kuni 3 eurot m2 kohta;
2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset kuni 5 eurot m² kohta;
3) soojusenergia maksumus kaugkütte korral kuni 9 eurot m2 kohta kuus kütteperioodil;
4) kütuse maksumus mittekaugkütte korral kuni 4 eurot m2 kohta;
5) elektrikütte maksumus kuni 9 eurot m2 kohta;
6) vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus 3 kuupmeetri eest iga pereliikme kohta või kuni 15 eurot reovee äravedamisteenuse maksumusest;
7) üldelektrienergia maksumus kuni 180 kWh eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 90 kWh eest;
8) majapidamisgaasi maksumus balloonigaasi kasutamisel kuni 8,2 kg eest üheliikmelise pere kohta ning iga järgneva pereliikme kohta 3,8 kg eest;
9) hoonekindlustuse kulud kuni 0,25 eurot eluruumi m2 kohta;
10) olmejäätmete veotasu tegelike kulude järgi kalendrikuus pereliikme kohta.

§ 2.   Määruse rakendamine


Määrust rakendatakse 1. juulist 2022.

§ 3.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Tanel Viks
vallavanem

Andi Liblikman
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json