HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2022-2025 kinnitamine

Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2022-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 29.07.2022, 6

Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2022-2025 kinnitamine

Vastu võetud 13.07.2022 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9ˡ ja Räpina Vallavolikogu 15.08.2018 määruse nr 27 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2022–2025 kinnitamine

  Kinnitada Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava 2022–2025 (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2022.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riho Luht
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Piret Paulson
vallasekretär

Lisa Räpina Lasteaia Vikerkaar arengukava aastateks 2022 - 2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json