Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kunda jäätmevaldajate registri asutamine

Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2012, 12

Kunda jäätmevaldajate registri asutamine

Vastu võetud 31.03.2005 nr 4

Jäätmeseaduse § 69 lg 3, andmekogude seaduse § 43 lg 1, lg 2 ja § 44 ning Kunda linna andmekogude asutamise korra p 3.1, 3.3 ja 3.8 alusel Kunda Linnavolikogu määrab:

1. Asutada Kunda jäätmevaldajate register.
2. Registri omanik on Kunda linn.
3. Kinnitada Jäätmevaldajate registri põhimäärus vastavalt lisale.
4. Määrata Kunda jäätmevaldajate registri vastutavaks töötlejaks Kunda Linnavalitsus.
5. Määrata Kunda jäätmevaldajate registri volitatud töötlejaks Kunda linnavalitsuse registripidaja.
6. Võtta Kunda jäätmevaldajate register kasutusele Kunda linnas 2005. a. korraldatava jäätmeveo eri- või ainuõiguse andmise avaliku konkursi võitja jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamise päeval.
7. Finantseerida registri asutamist ja pidamist Kunda linna eelarvest.
8. Määrus jõustub 10. aprillil 2005. a.

Anne Tasuja
Linnavolikogu esimees

Lisa KUNDA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS

/otsingu_soovitused.json