HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vigala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2014, 63

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.08.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule või koolikohustuslikust east nooremale lapsele või 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli (edaspidi elukohajärgne kool) määramise tingimused ja kord.

§ 2.   Elukohajärgne kool

  Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Vigala valla haldusterritooriumil, tagatakse õppimisvõimalus Kivi-Vigala Põhikoolis või Vana-Vigala Põhikoolis.

§ 3.   Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

  (1) Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise tingimused ja korra kinnitab kooli direktor.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi ei ole Vigala vald.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Kärsna
vallavanem

Helja Kaarits
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json