EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Müügipileti hinna kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kallaste Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2015, 42

  Müügipileti hinna kehtestamine

  Vastu võetud 26.08.2015 nr 10
  jõustumine 01.09.2015

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

  § 1.  Kehtestada Kallaste Linnavalitsuse ja Kallaste Linnavalitsuse volitatud asutuse kui kaubanduse korraldaja poolt väljaantava müügipileti hind järgmiselt:

   (1) Tänava- ja turukaubanduse müügipileti hind on:

  1) tööstus- ja toidukaubad 3 eurot;
  2) põllumajandus- ja aiasaadused 1 euro.

   (2) Avalikel üritustel müügikoha kuni 3 (kolm) meetrit müügipileti hind on:

  1) tööstus- ja toidukaubad 21 eurot;
  2) toitlustamine ilma alkohoolsete jookideta 30 eurot;
  3) toitlustamine koos alkohoolsete jookidega 42 eurot;
  4) käsitöökaubad, mesi ja sibul 6 eurot.

   (3) Avalikel üritustel lõbustuste ja atraktsioonide müügikoha hind on:

  1) atraktsioonid kuni 100 m2 30 eurot;
  2) atraktsioonid 100-200 m2 40 eurot;
  3) atraktsioonid üle 250 m2 50 eurot.

  Sisu teksti vaikimisi tekst

   (4) Elektri vajadusel lisandub tööstus- ja toidukaupade ning toitlustajate müügipiletite hindadele 6 eurot, lõbustuste ja atraktsioonide müügipileti hinnale 10 eurot.

   (5) Avalikel üritustel parkimispileti hinnad piiratud ja tähistatud alaga parklates on:

  1) parkimispilet sõiduautodele 1 euro;
  2) parkimispilet väikebussidele ja kaubikutele 2 eurot;
  3) parkimispilet karavanautodele 3 eurot;
  4) parkimispilet bussidele 5 eurot.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 17.12.2010 määrus nr 12 "Müügipileti hinna kehtestamine".

  § 3.  Määrus jõustub üldises korras.

  Fjodor Plešankov
  linnavolikogu esimees