Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Dokumendivormide kinnitamine

Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2016, 29

Dokumendivormide kinnitamine

Vastu võetud 08.08.2016 nr 3

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 alusel ning tuginedes „Nõo valla jäätmehoolduseeskirja“ § 13 lõikele 3, § 21 lõikele 7 ja § 22 lõikele 1.

§ 1.   Korraldatud jäätmeveoga seonduvate dokumendivormide kinnitamine

  (1) Kinnitada dokumendivorm Avaldus Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Lisa 1).

  (2) Kinnitada dokumendivorm Avaldus Jäätmeveo graafiku muutmiseks tiheasustusalal (Lisa 2).

  (3) Kinnitada dokumendivorm Leping Ühise jäätmete kogumismahuti kasutamiseks (Lisa 3).

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 01. septembrist 2016.

  (2) Määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavalitsuse 21.02.2011 määrus nr 3 „Korraldatud jäätmeveo mitteliitunuks lugemise menetlemiseks dokumendivormi kinnitamine“.

Rain Sangernebo
Vallavanem

Aira Laul
Vallasekretär

Lisa 1 Avaldus Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine

Lisa 2 Avaldus jäätmeveo graafiku muutmiseks tiheasustusalal

Lisa 3 Avaldus ühise jäätmete kogumismahuti kasutamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json