HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 61

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.08.2017 nr 6
RT IV, 29.08.2017, 14
jõustumine 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2018RT IV, 29.06.2018, 4802.07.2018

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saku valla munitsipaalkoolides (edaspidi kool) riigieelarve ja Saku valla eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse (edaspidi toetus) kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarves ette nähtud toetust kasutatakse valla koolides 1.-12. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) 1.- 9. klassi õpilaste riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse Saku valla eelarvest.
[RT IV, 29.06.2018, 48 - jõust. 02.07.2018]

  (3) 10.-12. klassi õpilaste riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe katab lapsevanem või eestkostja.
[RT IV, 29.06.2018, 48 - jõust. 02.07.2018]

  (4) Kool peab tagama õpilasele koolilõuna Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses. Kooli direktor reguleerib toitlustamise korra koolis, määrates toetuse iga õpilaseni jõudmise viisi.

  (5) Lõikes 2 käsitletud 1.- 9. klassi õpilastel, kes õpivad väljaspool Saku valda, koolilõuna hinnavahe katmiseks esitab lapsevanem või eestkostja Saku Vallavalitsusele vabas vormis taotluse, milles märgitakse õpilase nimi, isikukood, kool ja klass.
[RT IV, 29.06.2018, 48 - jõust. 02.07.2018]

  (6) Saku Vallavalitsus esitab laekunud avalduste alusel vastavale koolile õpilaste nimekirja, mille alusel kooli toitlustaja esitab igakuiselt arve Saku Vallavalitsusele.

§ 3.   Arvestus toetuse kasutamise kohta

  Kool on kohustatud pidama arvestust toetust kasutavate õpilaste arvu ning toidupäevade kohta.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017.

/otsingu_soovitused.json