HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.10.2019, 47

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise kord

Vastu võetud 21.08.2018 nr 13
RT IV, 29.08.2018, 35
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.10.2019RT IV, 04.10.2019, 4507.10.2019, rakendatakse 1. septembrist 2019.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel

§ 1.   Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise eesmärk

  Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramise eesmärgiks on tähtsustada õpetajate, haridustöötajate ja noorsootöötajate rolli, tunnustada Pärnu linna haridusasutusi, haridusjuhte, noortevaldkonna edendajaid, tugispetsialiste ja teisi pedagoogilisi töötajaid ja isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle panus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna arengut.

§ 2.   Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemiad

  (1) Pärnu linna hariduspreemiate kategooriad on:
  1) hariduse aastapreemia;
  2) aasta õpetaja, mis omistatakse 4-le inimesele;
  3) aasta noor õpetaja;
  4) aasta tugispetsialist;
  5) aastate õpetaja;
  6) aasta hariduse sõber;
  7) aasta haridusjuht.

  (2) Pärnu linna noorsoopreemia on aasta noorsootöötaja preemia.

  (3) Pärnu linna haridus- ja noorsootöötaja preemia saanule omistatakse tiitel ja määratakse rahaline preemia vastavalt §-le 5.

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) Pärnu linna haridus- ja noorsoopreemia määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud ning isikute ühendused.

  (2) Põhjendatud taotlus haridus- ja noorsoopreemia määramiseks esitatakse Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridusosakonnale 15. septembriks.

§ 4.   Preemia määramise üldalused

  (1) Hariduse aastapreemia antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning isikute ühendusele, kes oma tegevusega on saavutanud silmapaistvaid ja Pärnu linnale olulise tähtsusega tulemusi hariduse valdkonnas kolme eelmise õppeaasta jooksul.

  (2) Aasta õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kes on kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

  (3) Aasta noore õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kelle õpetaja kutse omandamisest ei ole möödas rohkem kui kolm aastat ja kes on üldjuhul kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

  (4) Aasta tugispetsialisti preemia antakse haridustöötajale, kes on üldjuhul kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi õpilaste toetamisel haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

  (5) Aastate õpetaja preemia antakse haridustöötajale, kes on aastate jooksul saavutanud väljapaistvaid töötulemusi haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

  (6) Aasta hariduse sõbra preemia antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning isikute ühendusele, kes on oma tegevusega toetanud õppijate arengut, õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud haridusasutuste ja ühiskonna dialoogi või teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks Pärnu linnas.

  (7) Aasta haridusjuhi preemia antakse haridusjuhile, kes on kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

  (8) Aasta noorsootöötaja preemia antakse noorsootöötajale, kes on üldjuhul kolmel eelmisel õppeaastal saavutanud väljapaistvaid tulemusi noortevaldkonna edendamisel asutuse, organisatsiooni, Pärnu linna või üleriigilisel tasandil.

§ 5.   Komisjoni moodustamine ja haridus- ja noorsoopreemia määramise otsustamine

  (1) Taotlusi vaatab läbi vähemalt 7-liikmeline komisjon.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (3) Komisjon esitab väljavalitud kandidaadid linnavalitsusele kinnitamiseks ja preemia suuruse määramiseks.

  (4) Linnavalitsus võib komisjoni ettepanekul muuta haridus- ja noorsoo preemiate arvu ja/või mõne preemia määramata jätta.
[RT IV, 04.10.2019, 45 - jõust. 07.10.2019, rakendatakse 1. septembrist 2019.]

§ 6.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2018.

/otsingu_soovitused.json