Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ametikohtade määramine, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus

Ametikohtade määramine, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 67

Ametikohtade määramine, mida täitvatel ametnikel on riikliku järelevalve teostamise õigus

Vastu võetud 22.08.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 10 lõike 2 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 28.01.2016 määruse nr 3 „Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Riikliku järelevalve teostamise õigus

  Määrata järgmised ametikohad, mida täitvatel ametnikel on õigus teostada riiklikku järelevalvet ning osaleda väärteomenetluses Väike-Maarja Vallavalitsuse nimel:
  1) ehitusseadustiku § 130 lõike 2 alusel ehitusnõunik ja taristuspetsialist;
  2) jäätmeseaduse § 119 lõigete 1 ja 4 alusel keskkonnanõunik ja taristuspetsialist;
  3) kalmistuseaduse § 12 lõike 1 alusel keskkonnanõunik ja taristuspetsialist;
  4) kaubandustegevuse seaduse § 21 lõike 3 alusel taristuspetsialist;
  5) liiklusseaduse § 193 lõike 1 alusel taristuspetsialist;
  6) looduskaitseseaduse § 702 lõike 2 alusel keskkonnanõunik ja taristuspetsialist;
  7) noorsootöö seaduse § 13 lõike 1 alusel haridusnõunik;
  8) pakendiseaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel taristuspetsialist;
  9) reklaamiseaduse § 30 lõike 2 punkt 4 alusel taristuspetsialist;
  10) tubakaseaduse § 32 punkt 3 alusel taristuspetsialist;
  11) turismiseaduse § 30 lõike 2 punkti 4 alusel taristuspetsialist;
  12) ühistranspordiseaduse § 80 lõike 2 alusel taristuspetsialist;
  13) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 154 lõigete 1, 2, 21, 5 ja 6 alusel taristuspetsialist;
  14) heakorraeeskirja alusel keskkonnanõunik ja taristuspetsialist;
  15) koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskirja alusel keskkonnanõunik ja taristuspetsialist;
  16) kaevetööde eeskirja alusel ehitusnõunik ja taristuspetsialist.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavalitsuse 21.05.2008 määrus nr 3 „Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json