Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusSadamad

Teksti suurus:

Kallaste paadisilla sildumiskoha hinnakirja kehtestamine

Kallaste paadisilla sildumiskoha hinnakirja kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2018, 84

  Kallaste paadisilla sildumiskoha hinnakirja kehtestamine

  Vastu võetud 22.08.2018 nr 35

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 2, § 34 lõike 1, Peipsiääre Vallavolikogu 30.05.2018 määrusega nr 23 kehtestatud Peipsiääre vallavara valitsemise korra § 6 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Peipsiääre vallale kuuluva Kallaste linnas Tööstuse tn 3a kinnistul (katastritunnus 27901:001:0186) ja Kallaste puhkeala kinnistul (katastritunnus 27901:001:0198) asuva ja veesõidukite sildumiseks kasutatava paadisilla sildusmiskohaks (edaspidi: sildumiskoht) üks ujuvsild pikkusega 6 m ja laiusega 1,6 m.

  § 2.   Kehtestada käesoleva määruse §-s 1 nimetatud ühe sildusmiskoha hinnaks 240 eurot/ jooksev aasta.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaako Lindmäe
  vallavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json