HaridusHuviharidus

HaridusKool

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli õppetasu kehtestamine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2020, 2

Rakvere Muusikakooli ja Rakvere Spordikooli õppetasu kehtestamine

Vastu võetud 26.08.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Rakvere linnavolikogu 21. novembri 2018. a määruse nr 34 „Rakvere Muusikakooli põhimäärus“ § 18 lõike 3 ja Rakvere linnavolikogu 30. oktoobri 2019. a määruse nr 7 „Rakvere Spordikooli põhimäärus“ § 18 lõike 3 alusel.

§ 1.   Rakvere Muusikakooli õppetasu

  Rakvere Muusikakoolis on alates 1. septembrist 2020. a õppetasu suurus ühes kuus:
  1) I- IX klass 25 eurot;
  2) lisapill (üks tund nädalas Rakvere Muusikakooli õppurile) 15 eurot;
  3) eelklass 15 eurot;
  4) eelklass pilliõppega 25 eurot;
  5) laulustuudio 15 eurot;
  6) laulustuudio (Rakvere Muusikakooli õppurile) 10 eurot;
  7) harrastusõpe (lihtsustatud õppekava) 50 eurot.

§ 2.   Rakvere Spordikooli õppetasu

  Rakvere Spordikoolis on alates 1. septembrist 2020. a õppetasu suurus ühes kuus 15 eurot.

§ 3.   Õppetasu tasumine

  (1) Määruses sätestatud õppetasu tasutakse arve alusel üheksa kuu eest õppeaasta jooksul.

  (2) Arve esitamise ja tasumise tähtaja ning muud tasumisega seotud täpsemad tingimused kehtestab Rakvere linnavalitsus.

§ 4.   Määruse muutmine

  Rakvere linnavolikogu 30. oktoobri 2019 määruse nr 7 „Rakvere Spordikooli põhimäärus“ (RT IV, 08.11.2019,31) paragrahvi 18 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lapsevanema või õppuri poolt tasumisele kuuluva õppetasu kinnitab linnavolikogu.“.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Rakvere linnavolikogu 18. juuni 2002. a määrus nr 25 „Munitsipaalharidusasutuste rahastamisel laste vanemate poolt kaetava osa tasumise kord (RT IV, 28.06.2014, 108).

  (2) Lapse toidukulu tasumise korraldus sätestatakse munitsipaallasteaia kodukorras.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2020. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json