Teksti suurus:

Peipsiääre Vallavolikogu 31.05.2023 määruse nr 12 muutmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.08.2023, 11

Peipsiääre Vallavolikogu 31.05.2023 määruse nr 12 muutmine

Vastu võetud 23.08.2023 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Peipsiääre Vallavolikogu 31.05.2023 määruse nr 12 „Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ § 2 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json