Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve

Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2014, 3

  Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 24.09.2014 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 26 alusel ning kooskõlas Võhma Linnavolikogu 28. juuni 2012. a määrusega nr 9 "Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord".

  § 1.   Kinnitada Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve koondeelarve kogumahuga 1 373 905 (üks miljon kolmsada seitsekümmend kolm tuhat üheksasada viis) eurot vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve seletuskiri vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leida Kuld
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Võhma linna 2014. aasta eelarve

  Lisa 2 Võhma linna 2014. aasta lisaeelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json