Teksti suurus:

Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030

Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030 - sisukord
Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2015, 10

Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030

Vastu võetud 10.09.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 ja Koigi valla põhimääruse § 40 lg 3 alusel

§ 1.   Koigi valla arengukava

  (1) Kinnitada Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030 uus redaktsioon (lisa 1).

  (2) Kinnitada Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030 tegevuskava 2015-2020 (lisa 2).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Koigi Vallavolikogu 13.09.2007. a määrus nr 17 „Koigi valla arengukava 2007–2017, arenguvisioon 2030“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Elmar Luha
volikogu esimees

Lisa Koigi valla arengukava, arenguvisioon 2030

Lisa Tegevuskava 2015-2020

/otsingu_soovitused.json