Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Räpina valla arengukava aastateks 2017–2030

Räpina valla arengukava aastateks 2017–2030 - sisukord
  Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2016, 1

  Räpina valla arengukava aastateks 2017–2030

  Vastu võetud 21.09.2016 nr 10
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kehtestada „Räpina valla arengukava aastateks 2017–2030” (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 27. septembri 2011. a määrus nr 11 „Räpina valla arengukava 2012–2020” alates 31. detsembrist 2016.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Tiit Kala
  volikogu esimees

  Lisa  Räpina valla arengukava aastateks 2017-2030

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json