Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2016, 22

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Vastu võetud 15.09.2016 nr 20
  jõustumine 01.01.2017

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

  Andrei Korobeinik
  Volikogu esimees

  Lisa  Eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

  Lisa 1 Eelarvestrateegia tulud ja kulud

  Lisa 2 Valitsemiseks mittevajalik vara

  Lisa 3 Investeeringute kava

  Lisa 4 Arvestusüksus