Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2017, 16

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 2lõigete 6 ja 7 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 lõigete 1 ja 2 alusel:

§ 1.   Võtta vastu Harku Vallavolikogu 31.03.2011 määruse nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037” muudatused, asendades nimetatud määruse lisas 1 toodud arengukava redaktsiooni käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.   Võtta vastu Harku Vallavolikogu 31.03.2011 määruse nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037” tegevuskava muudatused, asendades nimetatud määruse lisa 2 käesoleva määruse lisaga 2.

§ 3.   Määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel ja õigusaktide registris.

§ 4.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Helikar Õepa
Volikogu aseesimees

Lisa 1 Harku valla arengukava aastani 2037, Harku valla tegevuskava

Lisa 2 Harku valla arengukava aastani 2037, HARKU VALLA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2018 - 2021

/otsingu_soovitused.json