Teksti suurus:

"Narva linna arengukava 2008-2020 kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2017, 19

"Narva linna arengukava 2008-2020 kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 17

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 alusel Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu kinnitatud 26.09.2007 määrusega nr 36 ning muudetud 15.09.2016 määrusega nr 19 Narva linna arengukava järgnevalt:

  (1) Muuta peatükk „5. Tegevuskava“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „5. Tegevuskava“.

  (2) Muuta peatükk „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2017–2020“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2018–2021“.

  (3) Muuta arengukava nimetus alljärgnevalt: „Narva linna arengukava 2008–2021”.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 5. Tegevuskava

Lisa 2 6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2018–2021

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json