HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kiviõli Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2017, 39

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine

Vastu võetud 20.03.2014 nr 8
RT IV, 28.03.2014, 28
jõustumine 01.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.09.2017RT IV, 29.09.2017, 1402.10.2017

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lõike 3 ja Kiviõli Linnavolikogu 24.04.2008 määruse nr 36 „Kiviõli Kunstide Kooli põhimääruse kinnitamine” § 39 lõike 3 ja § 40 alusel ning arvestades Kiviõli Kunstide Kooli hoolekogu ettepanekut.

§ 1.   Õppetasu määrad

  (1) Kehtestada Kiviõli Kunstide Kooli (edaspidi huvikool) õppetasu määrad ühes kalendrikuus alljärgnevalt:
 1) pilliõpe õpilastele 15 eurot;
 2) pilliõpe täiskasvanutele 30 eurot;
 3) kunstiõpe õpilastele 13 eurot;
 4) kunstiõpe täiskasvanutele 25 eurot;
 5) tehnikaõpe õpilastele 6 eurot;
 6) tehnikaõpe täiskasvanutele 25 eurot;
 7) eelkool 13 eurot.
[RT IV, 29.09.2017, 14 - jõust. 02.10.2017]

§ 2.  Õppetasust vabastamine

 (1) Kehtestada huvikoolis rahvastikuregistri andmetel Kiviõli linna elanike registrisse kantud laste puhul õppetasust vabastamise põhimõtted järgmiselt:
 1) peredele, kus on neli või enam kuni 18-aastast last ning kelle vähemalt kolm last õpivad Kiviõli Kunstide Koolis, rakendatakse õppetasust vabastust alates kolmandast lapsest.

 (2) Õppetasust vabastamine vormistatakse Kiviõli Linnavalitsuse korraldusega, mille vastuvõtmise aluseks on huvikooli direktori vastavasisuline taotus.

§ 3.   Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstis välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub 01. septembril 2014. a.