HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sõmeru Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2023 kinnitamine

Sõmeru Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2023 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2017, 43

  Sõmeru Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2023 kinnitamine

  Vastu võetud 27.09.2017 nr 69

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Sõmeru Vallavolikogu 22.01.2014 määrusega nr 3 kehtestatud Sõmeru Põhikooli põhimääruse kehtestamine § 20 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sõmeru Põhikooli arengukava aastateks 2017 – 2023 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Maido Nõlvak
  Volikogu esimees

  Lisa Arengukava

  /otsingu_soovitused.json