Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 9 „Rõuge valla põhimäärus“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2020, 26

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 9 „Rõuge valla põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 22.09.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lg 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Rõuge valla põhimääruse muutmine

  Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018 määruses nr 9 "Rõuge valla põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:
1) muudetakse paragrahvi 18 ja lisatakse lõige 8 ja lõige 9 järgmises sõnastuses:
"(8) Kaalukate põhjuste olemasolul võib volikogu esimees või tema asendaja otsustada kaugosalusega istungi läbiviimise. Kaugosalusega istung on vallavolikogu istung, millel saab osaleda distantsilt elektrooniliste vahendite abil."
„(9) Kaugosalusega istungil kohaldab istungi juhataja põhimääruses istungi läbiviimist puudutavaid sätteid erisustega, mis on vajalikud kaugosalusega istungi läbiviimiseks ega takista volikogu istungil osalejal tema õiguste teostamist“.
2) muudetakse paragrahvi § 24 ja lisatakse lõige 10 järgmises sõnastuses:
„(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatut ei kohaldata umbusalduse avaldamise korral“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aigar Kalk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json