Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 6

Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määruse nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“ muutmine

Vastu võetud 21.09.2021 nr 155

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7, haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ning Viljandi Vallavolikogu 25.04.2018 määruse nr 25 „Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 3 lõigete 3 ja 8, § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Muuta Viljandi Vallavolikogu 26.09.2018 määrust nr 41 „Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025“ alljärgnevalt:


1) asendada lisa 1 „Viljandi valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna hetkeolukorra analüüs ning arengu pikaajalised suundumused ja vajadused“ käesoleva määruse lisaga 1;


2) asendada lisa 2 „Viljandi valla arengukava tegevuskava 2021 – 2025“ käesoleva määruse lisaga 2.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

Lisa Lisa 1 "Viljandi valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna hetkeolukorra analüüs ning arengu pikaajalised suundumuses ja vajadused"

Lisa Lisa 2 "Viljandi valla arengukava tegevuskava 2021-2025"

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json