Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Räpina valla arengukava aastateks 2022–2030

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 20

Räpina valla arengukava aastateks 2022–2030

Vastu võetud 22.09.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Räpina valla arengukava aastateks 2022 – 2030” (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 20.10.2020 määrus nr 20 „Räpina valla arengukava aastateks 2021 – 2030”.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2022.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa Räpina valla arengukava aastateks 2022–2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json