Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 30

Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025

Vastu võetud 26.09.2018 nr 41
RT IV, 06.10.2018, 1
jõustumine 09.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2019RT IV, 04.10.2019, 1807.10.2019
28.10.2020RT IV, 06.11.2020, 909.11.2020
21.09.2021RT IV, 29.09.2021, 602.10.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37² lõike 7 ja Viljandi Vallavolikogu 25.04.2018 määruse nr 25 „Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 3 alusel.

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Viljandi valla arengukava aastateks 2019 - 2025 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Viljandi valla arengukava aastateks 2019-2025

Lisa Lisa 1
[RT IV, 29.09.2021, 6 - jõust. 02.10.2021]

Lisa 2 Viljandi valla arengukava tegevuskava
[RT IV, 29.09.2021, 6 - jõust. 02.10.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json