Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Nõo valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Nõo valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2021, 43

Nõo valla 2021. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 62

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 ning „Nõo valla eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra“ § 14 lõigete 3 ja 7 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Nõo valla 2021. aasta II lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json