Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2022, 1

Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030

Vastu võetud 21.09.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Räpina valla arengukava aastateks 2023–2030” (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 22.09.2021 määrus nr 14 „Räpina valla arengukava aastateks 2022–2030”.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2023.

Peeter Sibul
volikogu esimees

Lisa Räpina valla arengukava aastateks 2023-2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json