Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2013
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2013, 3

Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.10.2013 nr 25
Rakendatakse alates 01.11.2013.a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Narva Linnavolikogu 21.02.2013. a määruse nr 6 § 2 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

  (1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt rühmade arvust:
  1) alla 8 rühma - 780,00 eurot;
  2) 8-11 rühma - 829,00 eurot;
  3) Üle 11 rühma - 882,00 eurot.

  (2) Huvikooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt laste arvust:
  1) alla 201 õpilase - 939,00 eurot;
  2) 201-400 õpilast - 1005,00 eurot;
  3) 401-700 õpilast - 1044,00 eurot;
  4) Üle 700 õpilase - 1111,00 eurot.

§ 2.   Narva Linnavolikogu 21.02.2013. a määruse nr 6 § 3 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

  (1) Pedagoogidele kehtestatakse kuutöötasu määr, võttes arvesse nende vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku:
  1) noorempedagoog - 530,00 eurot;
  2) pedagoog - 566,00 eurot;
  3) vanempedagoog - 663,00 eurot;
  4) pedagoog-metoodik - 810,00 eurot.

§ 3.   Narva Linnavolikogu 21.02.2013. a määruse nr 6 § 4 lõige 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

  (3) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavatel ja pedagoogilistel ametikohtadel töötavatel isikutel on kuutöötasu alammäär 396,00 eurot.

§ 4.   Rakendada määrust alates 01.11.2013.a.

§ 5.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json