Teksti suurus:

Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017

Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 - sisukord
  Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2013, 7

  Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017

  Vastu võetud 17.10.2013 nr 12

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõigete 1 kuni 5 alusel ning arvestades Mõisaküla Linnavolikogu 19.01.2012 määrust nr 5 „Mõisaküla linna arengukava 2012 – 2018“.

  § 1.   Kinnitada Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2014 – 2017 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 27.09.2012 määrus nr 22 ,,Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2013–2016”.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Jorma Õigus
  Volikogu esimees

  Lisa Eelarvestrateegia 2014-2017

  /otsingu_soovitused.json