Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2013, 73

Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine

Vastu võetud 17.05.2012 nr 107

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2 „Maksukorralduse seaduse“ § 3 lõike 3, § 5 lõike 2 ja „Kohalike maksude seaduse“ § 2 lõike 1, § 5 punkti 6 ja § 11 ning Kose Vallavolikogu 16.12.2011 määruse nr 85 „Kose valla põhimäärus“ § 20 lõike 1 punkti 2, § 55 alusel.

§ 1.   Kehtestada teede ja tänavate sulegemise maks vastavalt lisale 1.

§ 2.   Kose Vallavalitsusel kehtestada:

  (1) Kose valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord;

  (2) teede ja tänavate sulgemise taotluse vorm;

  (3) teede ja tänavate sulgemise loa vorm;

  (4) maksuotsuse vorm.

§ 3.   Kehtestada valla teede ja tänavate liigitus vastavalt lisale 2.

§ 4.   Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 18.06.2010 määrus nr 28 „Kose valla teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“.

§ 5.   Kose Vallavalitsusel edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 6.   Määrus jõustub 01.07.2012.

Astrid Ojasoon
volikogu esimees

Lisa 1 Teede ja tänavate sulgemise maks

Lisa 2 Kose valla teede ja tänavate liigitus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json