Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2015, 5

Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2019 kinnitamine

Vastu võetud 15.10.2015 nr 16

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõigete 1 ja 2, § 37¹ lõige 1 ning § 37² lõigete 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 alusel.

§ 1.  Kinnitada Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2019 (lisatud).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 18. september 2014 määrus nr 8 „Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2015-2018“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Mihkel Rebane
Volikogu esimees

Lisa Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2016-2019