Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Tervishoid

Teksti suurus:

Ambla valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020

Ambla valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020 - sisukord
  Väljaandja:Ambla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2015, 25

  Ambla valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020

  Vastu võetud 22.10.2015 nr 13

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Rahvatervise seaduse § 10 punkti 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Ambla valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020 vastavalt lisale (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Harri Lepamets
  volikogu esimees

  Lisa Ambla valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2015-2020