Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020“ vastuvõtmine

„Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020“ vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2015, 47

  „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020“ vastuvõtmine

  Vastu võetud 13.10.2015 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, § 42 ja § 59 alusel.

  § 1.   Võtta vastu „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020“. (Jäätmekava kättesaadav Raasiku valla veebilehel dokumendiregistris).

  § 2.   Võtta arvesse „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020“ Raasiku valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel.

  § 3.   Raasiku vallavalitsusel avaldada „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020“ Raasiku valla veebilehel.

  § 4.   Raasiku Vallavolikogu 12. juuni 2012. a määrus nr 7 „Raasiku valla jäätmekava 2012-2016 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 5.   Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

  Ants Kivimäe
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Ida-Harju jäätmekava 2015-2020

  /otsingu_soovitused.json