Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2015, 74

Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Vastu võetud 28.10.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39, 42 ja 59 alusel.

§ 1.   Jäätmekava vastuvõtmine

  Võtta vastu „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kuusalu, Kose, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava) vastavalt lisale.

§ 2.   Jäätmekava rakendamine

  (1) Võtta arvesse „Ida-Harjumaa jäätmekava 2015 – 2020“ Kuusalu valla järgnevate aastate eelarvestrateegiate ja eelarvete koostamisel vastavalt Kuusalu valla rahalistele võimalustele.

  (2) Kuusalu Vallavolikogu 31.03.2010 määrus nr 7 „Kuusalu valla jäätmekava aastateks 2010 – 2015 vastuvõtmine tunnistatakse kehtetuks.“

§ 3.   Määruse avaldamine ja jõustumine

  (1) Kuusalu Vallavalitsusel avaldada § 1 nimetatud jäätmekava Riigi Teatajas ja Kuusalu valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub kõigi koostööd tegevate kohalike omavalitsuste üksuste volikogude poolt ühise jäätmekava vastuvõtmisest arvates.

Urmo Ristisaar
volikogu aseesimees

Lisa  Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020

/otsingu_soovitused.json