Teksti suurus:

Maardu linnavolikogu 21.12.2010 määruse nr 34 „ Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 2

Maardu linnavolikogu 21.12.2010 määruse nr 34 „ Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 25.10.2016 nr 88

Võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Maardu Linnavalitsuse protokollilise otsuse nr 65

§ 1.   Muuta Maardu linnavolikogu 21.12.2010 määruse nr 34 "Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine" § 3 lg 1 ja sõnastada see järgmiselt:


Hoolekogu liikmete arvu ja koosseisu kinnitab Maardu linnavalitsus kooli direktori poolt esitatud ettepaneku alusel.

§ 2.   Muuta Maardu linnavolikogu 21.12.2010 määruse nr 34 "Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine" § 3 lg 2 ja sõnastada see järgmiselt:


Põhikooli hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, õpilaste esindaja, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 3.   Muuta Maardu linnavolikogu 21.12.2010 määruse nr 34 "Maardu linna munitsipaalomandis olevate koolide hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine" § 3 lg 7 ja sõnastada see järgmiselt:


Hoolekogu koosseis kinnitatakse igal õppeaastal üldjuhul hiljemalt 01.novembriks.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json