Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 7

Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine

Vastu võetud 06.10.2016 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 371 lõike 1 ja § 372 lõigete 4 ja 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Audru Vallavalitsuse 27.11.2014 määruse nr 14 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 7 ja § 8 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“ (juurde lisatud).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 15.10.2015 määrus nr 18 „Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

/otsingu_soovitused.json