ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2016, 35

Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

Vastu võetud 25.10.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, Keila linna põhimääruse § 43 lõike 4 ja § 44 lõike 4 alusel.

§ 1.   Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava kinnitamine

  Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

Lisa Keila linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json