Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saku valla arengukava 2035+

Saku valla arengukava 2035+ - sisukord
  Väljaandja:Saku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
  Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2019, 24

  Saku valla arengukava 2035+

  Vastu võetud 17.10.2019 nr 15

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Saku valla arengukava 2035+ (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 20.09.2018 määrus nr 14 „Saku valla arengukava 2012–2025 kinnitamine“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tiit Vahenõmm
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Saku valla arengukava 2035+

  Lisa Saku valla arengukava 2035+ tegevuskava

  Lisa Saku valla lähteolukorra ülevaade

  Lisa Saku valla teehoiukava 2024+

  Lisa Saku valla eelarvestrateegia

  /otsingu_soovitused.json